Service
meer informatie over de leukste badplaats van het Noordelijk halfrond.

Disclaimer

Inhoud
Hoewel de SBRK ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan de SBRK niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. De SBRK kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. De SBRK accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. De SBRKkan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop de SBRK geen invloed heeft. De SBRK kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan de SBRK zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat de SBRK zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Heel het jaar sport & cultuur voor jong en oud. Hier vindt u de leukste suggesties!
De komende 7 dagen zijn er geen evenementen gepland in Kijkduin
Meer evenementen
  • Kijkduin Nieuws
  • Nieuw Kijkduin